Đánh dấu vào những nhóm hàng muốn đưa vào báo giá. Không đánh dấu sẽ in ra toàn bộ các nhóm hàng

Phần mềm & bộ quản lý bán hàng
     Phần mềm quản lý bán hàng iShopman
     Trọn bộ quản lý bán hàng
Máy in máy quét & thiết bị bán hàng
     Đầu đọc máy quét mã vạch
     Máy in hóa đơn - két đựng tiền
     Máy in tem nhãn mã vạch
     Bộ thẻ báo rung gọi khách hàng tự phục vụ
     Cân điện tử in tem nhãn mã vạch
     Giấy in hóa đơn - tem mã vạch - thẻ nhựa
     Máy in không dây bluetooth
     Cổng từ an ninh siêu thị
     Thiết bị kiểm kho
Máy POS SHOPMAN (PC màn cảm ứng)
     Máy POS SHOPMAN bán hàng
     Trọn bộ POS bán hàng tự động - tự chọn món
     Trọn bộ POS lấy số thứ tự (cấp số, in phiếu, quản lý)
     Màn hình cảm ứng SHOPMAN & Linh kiện
Thiết bị dậy & học thông minh
     Máy tính cảm ứng trình chiếu - tương tác (TV Touch)

Hiển thị mô tả hàng