Hướng dẫn nâng cấp (miễn phí hàng năm)

(05/03/2020)

Nếu phần mềm có thông báo "Đồng hồ máy tính bị sai hoặc bạn cần nâng cấp lên phiên bản mới", hoặc không chạy được: chỉ việc bấm vào tải một trong các tệp chạy sau tương ứng với phần mềm của bạn -> chép đè vào phần mềm của bạn, đăng ký lại theo mã khách hàng của bạn. 

Phiên bản 2.4x trở lêniShopman (iShopman.exeiShopmanWS.exe), iShopmanDM (iShopmanDM.exe), iShopmanLITE (iShopmanLite.exeLite_POS.exeLite_POS_T.exe), iShopmanFAS (iShopmanFAS.exeiShopmanFAS_POS.exe), iShopmanSBB (iShopmanSBB.exeSBB_POS.exeSBB_POS_T.exe)
iShopmanRES (RES.exeWS_R.exeResPOS.exe), iShopmanRES PRO (ResPro.exe), iShopmanRES gọi món Tablet (ResProRC.exeResRC.exe),  iShopmanKARA (iShopmanKARA.exeWS_K.exe), iShopmanKaraPro (iShopmanKARAPRO.exe), iShopmanKaraPro gọi món Tablet (iShopmanKaraProRc.exe), iShopmanHOTEL (iShopmanHOTEL.exe), iShopmanJob.exe

Bạn cũng có thể tải bộ cài phần mềm mới hoàn toàn -> giải nén ra 1 thư mục khác, copy file dữ liệu iShopman.mdb từ phiên bản đang chạy sang -> chạy phần mềm mới và đăng ký lại theo mã khách hàng của bạn.

Nếu quên Mã Khách Hàng hoặc cần Chạy Gấp Phần Mềm: lùi thời gian máy tính lại về 14/11/2018 và chạy phần mềm, xem lại Mã Khách Hàng trên thanh tiêu đề

Từ phiên bản >2.5 việc nâng cấp được thực hiện tự động

Phiên bản cũ 2.3xiShopmaniShopmanRESiShopmanKARAiShopmanHOTEL,  iShopmanLITE,  iShopmanLITESBB,  iShopmanSBB


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: