iShopman 3.0

(2020-02-02 22:00:48)

iShopman - phần mềm quản lý bán hàng Nhanh nhất - Nhẹ nhất - Thuận tiện nhất. iShopman được phát triển liên tục từ năm 2006 tới nay với hàng vạn khách hàng là các doanh nghiệp kinh doanh thâm niên hay khởi nghiệp sử dụng rất hiệu quả tin cậy.

Gọn nhẹ dễ sử dụng nhất, không cần kiến thức kế toán, không cần kỹ năng sử dụng máy tính, đầy đủ tính năng: nhập xuất tồn hàng hóa, công nợ thu chi, lỗ lãi, danh mục..

iShopmanLITE - giới thiệu

(2018-06-29 14:12:06)

iShopmanDM - giới thiệu

(2018-06-29 14:10:05)

iShopmanPRO - giới thiệu

(2018-06-29 13:12:23)
Quản lý bán hàng, tính tiền theo bàn phòng. Tự động in hóa đơn xuống bếp, kho, bar. Quản lý thực đơn, hàng nguyên liệu thành phẩm, khách hàng vip, gọi món từ xa, đặt bàn phòng. Đơn giản dễ sử dụng không mất công đào tạo nhân viên.
Bán hàng, nhập hàng, kiểm kho bằng đầu đọc mã vạch. Quản lý nhập xuất tồn, bán buôn bán lẻ. Gọn nhẹ dễ sử dụng nhất, không mất thời gian đào tạo nhân viên
Hỗ trợ in hóa đơn VAT vào các quyển hóa đơn đã có sẵn bằng máy in laser, thay cho việc viết bằng tay. Thông tin dữ liệu khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, chi tiết danh sách hàng được lấy từ phần mềm iShopman - quản lý bán hàng tổng hợp ra.
Quản lý tính tiền theo giờ và bán hàng bàn phòng. Tự động in hóa đơn xuống bếp, kho, bar. Quản lý thực đơn, hàng nguyên liệu thành phẩm, chiết khấu khách hàng vip, gọi món từ xa, đặt bàn phòng. Đơn giản dễ sử dụng không mất công đào tạo nhân viên.