1. Mẫu CSDL cho siêu thị hàng tiêu dùng bánh kẹo sữa, bia rượu, thực phẩm.. Tải về

Tệp cơ sở dữ liệu mẫu cho siêu thị hàng tiêu dùng ... 
Download tệp mẫu này về, giải nén và copy đè vào tệp iShopman.mdb trong thư mục chạy chương trình khi mới cài đặt và chưa nhập bất cứ dữ liệu gì vào

2. Mẫu CSDL iShopman cho cửa hàng đồ điện Tải về

Tệp cơ sở dữ liệu mẫu cho cửa hàng điện.
Download tệp mẫu này và copy đề vào tệp iShopman.mdb trong thư mục chạy chương trình khi cài đặt và chưa nhập bất cứ dữ liệu gì vào.

3. Mẫu CSDL iShopman cho cửa hàng máy tính tin học Tải về

Tệp cơ sở dữ liệu mẫu cho cửa hàng máy tính.
Download tệp mẫu này, giải nén và copy đè vào tệp iShopman.mdb trong thư mục chạy chương trình khi cài đặt và chưa nhập bất cứ dữ liệu gì vào.

4. Mẫu CSDL iShopman cho hiệu sách Tải về

Tệp cơ sở dữ liệu mẫu cho hiệu sách, ...
Download tệp mẫu này và copy đề vào tệp iShopman.mdb trong thư mục chạy chương trình khi mới cài đặt và chưa nhập bất cứ dữ liệu gì vào

5. Mẫu CSDL iShopman cho Nhà Thuốc Tải về

Tệp cơ sở dữ liệu mẫu cho nhà thuốc ...
Download tệp mẫu này về, giải nén và copy đè vào tệp iShopman.mdb trong thư mục chạy chương trình khi mới cài đặt và chưa nhập bất cứ dữ liệu gì vào