1. Bộ cài điều khiển màn cảm ứng BA-POS Tải về
2. Driver màn cảm ứng SJ-5100 Tải về
3. Driver máy in mã vạch XP-235b/360b/365B Tải về

Cài máy XP-365B chọn driver XP-360B

4. Driver máy in SJ-58 Tải về
5. Driver máy in XP-58iih/XP-P300 Tải về

Máy XP-P300 (bluetooth) chọn XP-58C

6. Driver máy in XP-Q200ii Tải về

https://drive.google.com/open?id=0B22GYqu9b1QpQmsyY1VoN2FFMlE