1. iShopman 3.0 - quản lý bán buôn/bán lẻ/mã vạch Tải về

Phiên bản chưa kích hợp webserver và sync cloud

2. iShopmanRKHS 3.0 - quản lý tổ hợp khách sạn/nhà hàng/kara/spa massage/ticket Tải về