Thiết bị thông minh & an ninh chuyên dụng cho trang trại nghỉ dưỡng, bao gồm: thiết bị kiểm soát ra vào, báo động cảnh báo, chiếu sáng tưới tiêu nhiệt độ, camera giám sát, lọc khí lọc nước thông khí, năng lượng mặt trời