Thiết lập in tem mã vạch với máy in Godex EZ1100+

(28/06/2016)

- Thiết lập máy in: để chế độ giấy 104*22mm

- Thiết lập phần mềm như sau

-


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: