Nguyên lý hoạt động của bộ thiết bị báo rung gọi khách hàng: kách oder đồ uống xong -> nhân viên sẽ đưa cho khách thẻ báo rung gọi lấy đồ uống -> khách cầm thẻ chọn chỗ ngồi thích hợp nhất -> khi đồ uống được pha chế xong thì nhân viên bấm số trên thẻ báo rung gọi khách trên thiết bị trung tâm tại quầy -> thẻ báo rung trong tay khách cầm sẽ rung, phát ra âm thanh. Và sáng đèn để thông báo khách qua lấy đồ uống -> Trả lại thẻ báo rung cho nhân viên quầy