Tem cứng hộp sữa 480mm*Ø52mm (sữa 400g & 900g)

Giá : 8,000/c

 

Tồn kho: Ðặt

Thêm vào giỏ hàng

Kích thước: 600mm x Ø52mm (sữa 1800gram)
CÁC SẢN PHẨM KHÁC TRONG NHÓM