Module chấm công - lương - tạm ứng - thưởng nhân viên

2,000,000

 

Tồn kho: Sẵn

Thêm vào giỏ hàng

- Áp dụng cho tất cả phần mềm: iShopman, iShopmanPRO, iShopmanDM, iShopmanLITE..
- Chấm công, tính lương
- Tạm ứng, thưởng phạt


CÁC SẢN PHẨM KHÁC TRONG NHÓM