iShopmanSPA - phần mềm quản lý Massage/Spa

4,500,000

Bản tiêu chuẩn (20 bàn/phòng, 100 mặt hàng): 4,500,000
Mở rộng thêm 10 phòng: 1,000,000

Bảo hành: 12 tháng

Tồn kho: Sẵn

Thêm vào giỏ hàng

Quản lý bàn phòng với dịch vụ tính giờ và nhân viên phục vụ ( các gói massage theo thời lượng + kèm nhân viên), chấm công doanh thu dịch vụ của nhân viên. Quản lý danh mục khách/nhà cung cấp, gói liệu trình, thẻ khách hàng, đặt cuộc hẹn, quản lý trung gian môi giới, quản lý bán sản phẩm dịch vụ khác. Báo cáo tồn kho, doanh thu, doanh thu nhân viên, môi giới..
CÁC SẢN PHẨM KHÁC TRONG NHÓM