iShopmanLS Online - quản lý kinh doanh nhà hàng/khách sạn/karaoke.. chỉ cần điện thoại

150,000

Bảo hành: 12 tháng

Tồn kho: Sẵn

Thêm vào giỏ hàng

- Chỉ cần điện thoại, không cần máy tính, quản lý mọi công việc kinh doanh dịch vụ Spa, nhà hàng, khách sạn, karaoke, bi da, hồ câu, trung tâm vui chơi.. chỉ bằng chiếc điện thoại mọi lúc, mọi nơi. 
- Quản lý tính giờ - phụ thu dịch vụ, bàn phòng, xuất nhập tồn, bán buôn bán lẻ, chiết khấu..; tính lương hoa hồng nhân viên bán hàng, tư vấn, trực tiếp làm..
- Truy cập dùng thử  theo tiên miền dạng demoabc.ishopman.vn, khởi tạo trong vòng 01 phút
- Bản quyền thuê theo từng khách hàng, hoặc đại lý/công ty nhiều chi nhánh có VPS thuê theo cụm 10 - 20 .. bán lẻ lại cho khách lẻ.
CÁC SẢN PHẨM KHÁC TRONG NHÓM