iShopmanHotel - phần mềm quản lý khách sạn

Giá : 4,500,000/bộ

- module quản lý Massage/Spa cho khách sạn (5 phòng):
- module Quản lý Karaoke cho khách sạn (5 phòng):
- module Quản lý nhà hàng chuyên nghiệp cho khách sạn (15 bàn/phòng):
- bản 30 phòng:
- bản 40 phòng:
- bản 50 phòng:

Bảo hành: 12 tháng

Tồn kho: Sẵn

Thêm vào giỏ hàng

- Bản chuẩn hỗ trợ 20 phòng, 100 mặt hàng
- Quản lý thuê phòng: theo giờ, ngày đêm, qua đêm, phụ thu quá giờ/sớm giờ, giảm tiền trả sớm (thuê theo giờ), các loại phòng đơn/đôi/vip/gia đình..
- Quản lý bán hàng cho khách thuê phòng
- Quản lý đặt phòng
- Báo cáo doanh thu theo ca, báo cáo tình hình sử dụng phòng và doanh thu thời gian thực, tra cứu qua 3G/Wifi trên điện thoại/ máy tính
- Cài trên mạng LAN, sử dụng đồng thời nhiều máy nhiều khu vực
- Thiết lập bảng giá theo loại phòng+thời gian+thời điểm (đơn - đôi, giờ - ngày đêm, đầu cuối tuần..)
- Quản lý kết sổ tổng và kết sổ ca từng nhân viên


CÁC SẢN PHẨM KHÁC TRONG NHÓM