iShopmanHotel - phần mềm quản lý khách sạn

4,500,000

Bản chuẩn (tối đa 20 phòng, 100 mặt hàng): 4,500,000
Mở rộng thêm 10 phòng: 1,000,000

Bảo hành: 12 tháng

Tồn kho: Sẵn

Thêm vào giỏ hàng

- Quản lý thuê phòng: theo giờ, ngày đêm, qua đêm, phụ thu quá giờ/sớm giờ, giảm tiền trả sớm (thuê theo giờ), các loại phòng đơn/đôi/vip/gia đình..
- Quản lý bán hàng cho khách thuê phòng
- Quản lý đặt phòng
- Báo cáo doanh thu theo ca, báo cáo tình hình sử dụng phòng và doanh thu thời gian thực, tra cứu qua 3G/Wifi trên điện thoại/ máy tính
- Cài trên mạng LAN, sử dụng đồng thời nhiều máy nhiều khu vực
- Thiết lập bảng giá theo loại phòng+thời gian+thời điểm (đơn - đôi, giờ - ngày đêm, đầu cuối tuần..)
- Quản lý kết sổ tổng và kết sổ ca từng nhân viên


CÁC SẢN PHẨM KHÁC TRONG NHÓM