Thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch 2018

(08/02/2018)

Bách Anh xin thông báo cho toàn thể Nhân viên và Quý khách hàng biết để chủ động sắp xếp thời gian và công việc.
- Làm việc đến hết ngày 13-2 ( 28/12/2017 âm lịch)
- Bắt đầu nghỉ từ 14-2( 29 âm lịch) đến hết ngày 20-2( 05/01/2018 âm lịch)
- Trở lại làm việc bình thường Ngày 21-2(06/01/2018 âm lịch)
Công ty xin thông báo cho toàn thể Nhân viên và Quý khách hàng biết để chủ động sắp xếp thời gian và công việc.
Xin trân trọng cảm ơn !

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: