Quản lý đặt nhập hàng từ điện thoại trên iShopman 3.0 (taobao, amazon..)

(11/01/2021)

*Người đặt hàng tạo đơn đặt nhập với các thông tin lưu trữ: ngày đặt & dự kiến về, tỷ giá, phí dịch vụ, trung gian nhận đặt & nhà cung cấp, tiền cọc, trị giá đơn hàng, danh sách mặt hàng với tên/số lượng/giá/link, tên người đặt..
*Bộ phận kho nhận hàng: danh sách đơn hàng với tên hàng/số lượng đặt - số lượng nhận - số lượng thiếu, danh sách các lần nhận cho 1 đơn hàng với số lượng + cân nặng + chi phí
*Báo cáo chi tiết hàng đang đặt, hàng đang nhận chưa đủ, hàng đặt về kho
*Từ đơn đặt -> nhận hàng -> chuyển sang phiếu nhập kho

-Truy cập iShopman 3.0 phiên bản di động bằng điện thoại/máy tính -> chọn menu công cụ.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC