Lì xì đầu xuân 2021

(09/02/2021)

* Khi mua máy POS các mã BP-6500/6500D/6350/6550 tặng ngay máy in hóa đơn khổ 80mm Xprinter XP-A160H (chương trình diễn ra từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021)
* Lì xì 500.000 cho các đơn hàng phần mềm từ ngày 17/02/2021 -> 20/02/2021
* Lì xì 5% cho các đơn hàng thiết bị từ ngày 17/02/2021 -> 20/02/2021


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: