iShopmanSBB - tự động tạo mới hàng với mã mới quét vào không tìm thấy trong cửa sổ nhập hàng bằng mã vạch

(20/11/2015)

Trong cửa sổ nhập hàng bằng mã vạch của iShopmanSBB, khi quét mã hàng chưa có -> sẽ tự động thêm vào mặt hàng mới với mã hàng là mã vừa quét

Nhập vào ô quét mã vạch rồi nhấn tổ hợp phím tắt sau để cập nhật nhanh:
- End: đặt số lượng cho hàng vừa thêm
- Home: đặt giá nhập cho hàng vừa thêm
- Ctrl+End: đặt tên hàng cho mặt hàng cuối trong danh sách, tên này sẽ được lưu trữ cố định, có thể dùng tiếp từ các lượt sau
- Ctrl+Home: đặt tên đơn vị tính cho mặt hàng cuối trong danh sách, tên này sẽ được lưu trữ cố định, có thể dùng tiếp từ các lượt sau


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC