iShopmanKARA - hỗ trợ đồng thời nhiều dịch vụ tính tiền và hàng có sẵn trong phòng

(27/07/2016)

- Một phòng cùng lúc đồng thời có thể gồm nhiều loại dịch vụ tính tiền theo giờ: tiền hát theo giờ, tiền nhân viên phục vụ theo giờ
- Một loại dịch vụ tính giờ có thể dùng một lúc rồi ngưng, sau đó dùng tiếp tính tiền tiếp từ lúc dùng lại
- Cho phép chuyển vào phòng các loại hàng theo từng đợt và theo dõi các lần chuyển
- Trong cửa sổ tính tiền chính cho phép chỉ chọn hàng bán (khách đã dùng) từ danh sách hàng có sẵn hoặc hàng đem mới từ kho lên (hàng không có sẵn trong phòng)Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC