iShopman nâng cấp hỗ trợ phân bổ nhập xuất theo chế độ tự chọn

(20/02/2016)

- Cho phép chọn một đơn nhập phân bổ cho một đơn xuất cụ thể
- Những mặt hàng đã thực hiện tự chọn phân bổ nhập xuất sẽ không được phân bổ tự động
- Những mặt hàng không tự chọn phân bổ được tự động phân bổ


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC