Hướng dẫn cài đặt gỡ bỏ iShopman

(18/10/2018)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  • Tải bộ phần mềm được gói trọn trong file zip. Bạn không cần cài đặt, chỉ việc giải nén ra ổ D: thành thư mục D:\iShopman. Có thể giải nén ra ổ E, F,.. không nên giải nén ra ổ C:\ dễ bị mất dữ liệu khi cài lại máy
  • Chạy tệp iShopman.exe trong thư mục vừa bung nén để chạy chương trình
  • Chương trình chỉ chạy trên Windows 2000/XP/2003 trở lên, không chạy trên Windows 98 hay Windows Me

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP TỪ PHIÊN BẢN CŨ

  • Sao lưu cơ sở dữ liệu của phiên bản đang sử dụng
  • Cài đặt bản mới theo hướng dẫn ở trên
  • Khôi phục lại cơ sở dữ liệu vừa sao lưu

LƯU Ý

  • Bản dùng thử hỗ trợ quản lý giới hạn giao dịch, số lượng hàng, số lượng đối tác. Giao dịch được tính gồm: phiếu mua, phiếu bán, phiếu thu, phiếu chi. Mỗi phiên bản khác nhau có giới hạn khác nhau, bạn xem chi tiết khi dùng thử
  • Tất cả dữ liệu được lưu trong tệp iShopman.mdb trong thư mục cài đặt chương trình

HƯỚNG DẪN GỠ BỎ

  • Thoát chương trình đang chạy đi và xóa tất cả thư mục cài đặt D:\iShopman đi.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: