Hiển thị ảnh menu, giới thiệu hàng trên màn phụ của máy POS 2 màn hình chạy phần mềm iShopmanRES/iShopmanKARA

(14/12/2019)

- Nâng cấp phần mềm lên bản mới nhất
- Tại cửa sổ chính, vào phần thiết lập, đánh dấu chọn ảnh và chỉ ra ảnh sẽ xuất hiện mặc định
- Tại cửa sổ bán hàng POS ở màn chính, sẽ có nút chuyển màn phụ hiển thị Phiếu danh sách hàng hay Ảnh menu/hàng hóa


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC