Cập nhật iShopman 2.4: sao lưu theo giờ, sao lưu cục bộ, in khổ K80/K58 tên hàng riêng dòng

(12/04/2016)

- Cho phép thiết lập sao lưu định kỳ theo giờ: 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h
- Cho phép chọn chỉ sao lưu trên máy trực tiếp cài iShopman, không sao lưu trên các máy con chạy iShopman bằng cách map ổ đĩa từ máy chủ
- Cho phép tùy chọn in phiếu xuất nhập khổ 80mm/58mm với tên hàng riêng 1 dòng, phía dưới là các cột khác. Để thiết lập in tên hàng riêng 1 dòng chỉ việc nhập vào chiều rộng cột Tên hàng = Chiều rộng giấy


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC