Phần mềm quản lý bán hàng, máy quét mã vạch, cổng từ an ninh siêu thị
Nhóm  Trang Xắp xếp Chiều
TT Tiêu đề Cập nhật
Bộ cài điều khiển màn cảm ứng BA-POS  22/11/2017 
Driver màn cảm ứng SJ-5100  16/06/2017 
Driver máy in mã vạch XP-235b/360b/365B  16/06/2017 
Cài máy XP-365B chọn driver XP-360B
Driver máy in SJ-58  16/06/2017 
Driver máy in XP-58iih/XP-P300  16/06/2017 
Máy XP-P300 (bluetooth) chọn XP-58C
Driver máy in XP-Q200ii  16/06/2017 
https://drive.google.com/open?id=0B22GYqu9b1QpQmsyY1VoN2FFMlE